بیش از 400 میلیون

کاربر توسط ما محافظت می شوند

هزار ویروس های روزانه کشف شده
میلیون شرکت استفاده کننده از محصولات ما
 کشور بهره مند از محصولات ما
تکنولوژی و موافقت نامه های امنیتی
 سال ارائه راه حل های امنیتی برتر
درخواست پشتیبانی

نیاز به درخواست پشتیبانی دارید؟

تیم واکنش سریع شرکت سپنتا دژ در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیلات آماده پاسخ گویی و ارائه خدمات پشتیبانی به شرکت ها و سازمانها می باشد حتی اگر شما جزء مشتریان ما نباشید .
درخواست پشتیبانی